Vilka är vi?

Hampus Bergenudd och Per Ekdahl startade företaget med ambitionen att utveckla produkter som skulle lösa problemet med att nacke och rygg domnade och värkte vid statisk belastning. Det första produktområdet vi började arbeta med inom detta område var axelband för gitarrister. Idén till B.R.I.D.G.E. föddes. Just området gitarrister var kanske inte det största och viktigaste användningsområdet. Men det fanns andra områden som utvecklats under de senaste åren.

B.R.I.D.G.E. är en bygel som används för att minska skador som uppstår när man under längre perioder bär utrustning med någon form av belastning på axlarna eller höften. Målgruppen är allt från sjukvård till byggsektor och polis. Tillsammans med den svenska Polismyndigheten och det tyska medicintekniska bolaget Mavig började vi utvecklingen av den första versionen av B.R.I.D.G.E. Det har under de senaste åren varit omfattande tester inom både polisiär verksamhet samt inom medicinteknik och förbättringar har gjorts succesivt.

För Polismyndigheten har B.R.I.D.G.E. provats i samband med tester av ny skyddsväst. Proven har utfallit mycket väl men Polismyndigheten har ännu inte beslutat hur man skall går vidare.

Inom medicinteknik har ett omfattande samarbete utvecklats till en färdig produkt som tillsammans med det tyska företaget Mavigs röntgenförkläden säljs över hela Europa idag.

Vi har utfört ett antal tester med flera av de största aktörerna inom byggbranschen i Sverige med mycket bra resultat. Försäljningen av den färdiga produkten är påbörjad i byggsektorn.

Vår affärsidé är att utveckla produkter som kan hjälpa människor i sitt dagliga arbete. Patenterade, ergonomiska, bekväma och lättanvända produkter. Produktutvecklingen ska i nära samarbete med våra kunder.