Vilka är vi?

ARC Inventions startades för 16 år sedan av Hampus Bergenudd och Per Ekdahl. Vi kom tidigt på att vi ville skapa ett ergonomiskt hjälpmedel som skyddar mot kronisk smärta. Vi insåg att det fanns ett behov av att utbilda arbetare om konsekvenserna av kompensatoriskt rörelsemönster och felbelastningar. I samband med det vill vi även introducera ett hjälpmedel som gör stor skillnad både på lång och kort sikt.

Arc Inventions började med att tillverka ergonomilösningar åt yrkesmusiker, främst gitarrister och basister. B.R.I.D.G.E kom sedan att utvecklas till användning inom flera yrkesgrupper och branscher. Huvudsyftet för innovationen är att minska skador som kan uppstå när man bär utrustning eller annat tungt som belastar axlarna. Målgruppen växer hela tiden men innovationen riktar sig främst mot polisen, byggsektorn och sjukvården.

Affärsidén bygger på att utveckla produkter som kan hjälpa människor i sitt dagliga arbete. Produkterna ska utvecklas i nära samarbete med våra kunder och vara patenterade, ergonomiska, bekväma och lättanvända. Tillsammans med den svenska Polismyndigheten och det tyska medicintekniska bolaget Mavig började vi utvecklingen av den första versionen av B.R.I.D.G.E. Det har under de senaste åren skett omfattande tester inom både polisiär verksamhet och inom medicinteknik som har lett till många successiva förbättringar av innovationen.

Tillsammans med det tyska företaget Mavig har vi utvecklat en färdig produkt som idag säljs över hela Europa. B.R.I.D.G.E har även prövats för Polismyndigheten för användning i samband med polisens skyddsvästar och vi väntar nu på besked om hur samarbetet ska te sig framöver. Ett antal tester av användning inom byggsektorn pågår även just nu. Vi väntar med spänning för att få se hur vår innovation kan underlätta för arbetare i framtiden!