Hållbarhet

Vi har baserat delar av vår hållbarhetsstrategi på FN:s Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål och fungerar som en handlingsplan för att leda FN:s medlemsländer till ett mer hållbart samhälle inom områden som ekonomisk tillväxt, hälsa, jämställdhet och biologisk mångfald.

En stor del i vårt hållbarhetsarbete är att fokusera på att effektivisera resursutnyttjandet i produktionen. Som en del i det arbetet har vi även valt att flytta hem produktionen till Sverige. Detta ger oss full kontroll samtidigt som vi sparar in på transportkostnader och utsläpp. Vårt hållbarhetsarbete speglar sig i allt från design, materialval, produktionsmetod, förpackning, marknadsföring och transport med prioritering på följande kriterier;

  • 100% återvinningsbart material
  • Minimerat spill i produktion
  • Allt spill ska gå tillbaka till våra leverantörer för att bli nytt råmaterial
Delmål 8.8 | Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

B.R.I.D.G.E är en produkt särskilt framtagen för att motverka skador och problem vilka uppstår som en följd att personer bär last på sina axlar och därmed skapar ett tryck på de nerver som går ut i armar och händer. B.R.I.D.G.E används både i preventivt syfte för att motverka framtida skador samt underlätta för personer med skador att kunna återgå snabbare till ett förvärvsliv och stanna i sitt yrke.

Delmål 9.4 | Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Val av material och tillverkningsmetod har gjorts utifrån att uppnå full cirkularitet. B.R.I.D.G.E är tillverkad av en termoplast och kan vid slutet av sin livscykel återvinnas och bli till nytt råmaterial utan att förlora i kvalitet.

Delmål 12.5 | Minska mängden avfall markant

Designen på B.R.I.D.G.E är gjord för att minimera materialåtgång och spill. Allt spill som uppstår i produktion av B.R.I.D.G.E returneras löpande till leverantör och blir nytt råmaterial som ARC Invention AB eller någon annan förbrukare kan använda.