Bygg

I byggindustrin sker många tunga lyft och man har under senare tid uppmärksammat de långsiktiga konsekvenserna av överbelastning och kompensatoriskt rörelsemönster.

Byggnads (svenska byggnadsarbetarförbundet) gjorde en undersökning ”Det smärtsamma priset” 2021 där de frågade över 3800 medlemmar om deras upplevelser av värk. Undersökningen visade att nio av tio upplever smärtor i samband med sitt arbete där axlar, nacke och höft står för mest smärta. Hela 61% uppger att de har kronisk smärta i axlar, 51% i nacken och 25% i höften. Det framkommer även att dagens byggarbetare saknar kunskap om belastningsskador och information om vilka hjälpmedel som finns.

Det smärtsamma priset (pdf)

Nervens elektriska ledningsförmåga påverkas negativt redan vid belastning på 10% av nervens maximala brottstyrka (tensile strenght). Utöver nervpåverkan och kronisk smärta leder även felbelastningen till kompensatoriskt beteende som i sin tur leder till att de fysiska marginalerna för arbetaren minskar och får en negativ påverkan på deras arbetsprestation.

B.R.I.D.G.E fördelar om vikten på ett mindre skadligt sätt genom att framförallt lätta trycket på nerven brachial plexus som sitter i axelpartiet. Den bågformade innovationen kan enkelt fästas i västar och annan arbetsklädsel och kan anpassas till alla kroppstyper.

Broschyr (pdf)

Vi har genomfört fyra större tester för att utvärdera funktionen på vårt system i byggbranschen.

Resultatet visar att systemet fungerar väldigt bra!

Bolagen i denna utvärdering är tre av de fem största byggbolagen i Sverige samt ett större fastighetsbolag i Stockholm
Testerna är genomförda i Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Malmö och Lund
Skalan är från 1-5 där 1 är ingen smärta och 5 är mycket smärta.

Diagrammet i pdf-filen visar det sammanlagda resultatet av smärtor som de 42 testpersonerna i de olika testerna själva har graderat före test (röda staplar) och efter 5–6 veckors test (gröna staplar).

Testresultat (pdf)

Bridge Construction