Medicinteknik

Inom medicinteknik samt vård och omsorg sker tunga lyft dagligen. Felaktig lyftteknik tillsammans med dålig utrustning är några av de faktorer som kan orsaka problem som leder till kronisk smärta.

Ett särskilt relevant segment inom medicinteknik är avlastning inom röntgensjukvården. De tunga skyddsvästarna belastar personalens axlar och kan leda till nervskador i brachial plexus. Tillsammans med det tyska medicintekniska företaget Mavig har vi börjat producera vår lösning inriktad mot just personal inom röntgensjukvård. Mavig är ett fristående forsknings- och tillverkningsföretag baserat i München, Tyskland. Mavig representerar expertis, säkerhet, tillit och kundfokus. De tillverkar produkter med hjälp av den senaste tekniken till företag inom röntgen- och operationssektorn.

B.R.I.D.G.E fördelar vikten mer jämt över kroppen och minskar belastningen på mjukdelarna kring nacke och axlar. Hjälpmedlet är enkelt att använda och är lätt att rengöra. Lösningen bidrar till ökad komfort och förlängd arbetsprestation utan smärta.

Medica 2022

Vi var på plats på den internationella sjukvårdsmässan Medica i Düsseldorf under hösten 2022. Mässan är världsledande för leverantörer inom sjukvårdsteknik med över 81 000 besökare. Här möts innovatörer och presenterar den senaste tekniken inom medicinteknik.

Datablad (pdf)