Projekt

Genom att använda B.R.I.D.G.E förlänger man tiden som användaren kan arbeta utan besvär både långsiktigt och kortsiktigt. Produkten kan användas till de flesta yrkesgrupper som bär tungt och används idag av bland annat byggarbetare och sjukhuspersonal.

Projekt
Bygg

I byggindustrin sker många tunga lyft och man har under senare tid uppmärksammat de långsiktiga konsekvenserna av överbelastning och kompensatoriskt rörelsemönster.

Projekt
Medicinteknik

Inom medicinteknik samt vård och omsorg sker tunga lyft dagligen. Felaktig lyftteknik tillsammans med dålig utrustning är några av de faktorer som kan orsaka problem som leder till kronisk smärta.

Visste du att…

9 av 10 med belastning på axlar och nacke upplever smärta kopplat till sitt arbete. En stor majoritet upplever smärta i främst rygg och axlar.

*Enligt byggnads rapport:
Det smärtsamma priset.